Nu starter byggeriet af demensvenlig bydel

Byen for Livet kommer til at ligge centralt i Odense. I den nye bydel skal man kunne bo og leve livet – hele livet – også hvis man bliver afhængig af pleje for eksempel som følge af demens.

Plejeboliger og demensvenlighed bliver helt integreret i bydelen, så man kan fortsætte sit liv i vante rammer, hvis man bliver syg. Det betyder blandt andet, at man kan blive boende sammen med eller i umiddelbar nærhed af sin ægtefælle eller partner, også selvom man måtte få brug for intensiv pleje.

Bydelen kommer til at rumme et helt særligt plejehjem, hvor beboerne bor og lever i mindre enheder i overensstemmelse med den livsstil, de foretrækker. Livsstil bliver defineret som kultur i bred forstand, så det kommer til at handle om meget mere end boligindretning. For eksempel den mad man foretrækker, den musik man kan lide, foretrukne aktiviteter og den måde man er sammen på.

Source: Byen for Livet: Nu starter byggeriet af demensvenlig bydel – Magasinet Pleje

Advertisement

Dementia: A good, safe, and dignified life with welfare technology

Come and hear about welfare technology and dementia! It’s free to join – but you must register before 9 September. I wish that I could attend, but unfortunately will be busy that day. If you are attending, please let us know your thoughts in the comments below!

Dementia:  A good, safe, and dignified life with welfare technology 

Come to Welfare Tech’s themed event on dementia. We set the focus on welfare technology solutions that create a good, safe, and dignified life for people with dementia. The events of the day will address the needs of both the person with dementia, the relatives as carers, and present the solutions available on the market. Continue reading

Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi

Kom og hør om velfærdsteknologi og demens! Det er gratis at deltage – men du skal registrere før 9 September. Jeg ønsker, at jeg kunne deltage, men desværre vil være optaget den dag. Hvis du deltager, så lad os vide dine tanker i kommentarerne nedenfor!

Demens:  Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi 

Kom til Welfare Tech´s temaarrangement om demens. Vi sætter fokus på velfærdsteknologiske løsninger, der skaber et godt, trygt og værdigt liv for mennesker med demens. Dagen adresserer behovene hos såvel den demente, de pårørende som plejepersonalet og præsenterer tilgængelige løsninger på en markedsplads. Continue reading

Dementia village coming to Denmark!

Odense to build Denmark’s first dementia village

Du kan også læse denne indlæg på dansk her.

04. June 2015
By: ULRIK SASS
Odense bygger Danmarks første bydel til demente

OK-Fund contacted Odense Municipality about a year ago to create a one-of-a-kind dementia offer in Denmark. It happens now with the construction of an entire new district with dementia. The key for us was to find a municipality that is willing to take the lead and dare to think new , says OK Foundation director Michael Brostrøm who here signs the agreement with the Mayor Anker Boye ( S ) , Councilman per Berga (EL ) and urban and cultural councilor Jane Jegind (V).

Inspired by Holland included new dementia city precinct – OK Foundation builds and operates the “City of Life.” The ground has yet been found.

Odense: “City for Life” is the name of a whole new city precinct; a district which from 2018 will house between 200 and 300 people with dementia.

Continue reading

Demensbydel kommer til Odense!

Odense bygger Danmarks første bydel til demente

04. juni 2015 10:26
Af: ULRIK SASS
Odense bygger Danmarks første bydel til demente

OK-Fonden tog kontakt til Odense Kommune for omkring et år siden for at skabe et enestående demenstilbud i Danmark. Det sker nu med opførelsen af en hel ny bydel til demente – bygget efter hollandsk forbillde. – Det afgørende for os var at finde en kommune, der er villig til at gå forrest og tør tænke nyt, siger OK-Fondens direktør Michael Brostrøm, som her skriver aftalen under med byens borgmester Anker Boye (S), som er flankeret af ældrerådmand Per Berga (EL) og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Efter inspiration fra Holland opføres ny demensbydel i Odense – OK-Fonden bygger og driver “Byen for livet”. Grunden er endnu ikke fundet.

Odense: “Byen for livet” bliver navnet på en hel ny bydel i Odense; en bydel, som fra 2018 kommer til at huse mellem 200 og 300 mennesker med demens.  Continue reading