Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi

Kom og hør om velfærdsteknologi og demens! Det er gratis at deltage – men du skal registrere før 9 September. Jeg ønsker, at jeg kunne deltage, men desværre vil være optaget den dag. Hvis du deltager, så lad os vide dine tanker i kommentarerne nedenfor!

Demens:  Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi 

Kom til Welfare Tech´s temaarrangement om demens. Vi sætter fokus på velfærdsteknologiske løsninger, der skaber et godt, trygt og værdigt liv for mennesker med demens. Dagen adresserer behovene hos såvel den demente, de pårørende som plejepersonalet og præsenterer tilgængelige løsninger på en markedsplads.

Centerbygningen, Syddanske Forskerparker

Forskerparken 10
5230 Odense M
Start: 17.09.2015 | kl. 09:30
Slut: 17.09.2015 | kl. 15:00

Der er i dag et stort politisk fokus på demens. Såvel nationalt som kommunalt står det højt på den politiske dagsorden at prioritere bedre vilkår for mennesker med demens, bedre uddannelse af plejepersonalet samt bedre støtte til de pårørende. Udbredelse af velfærdsteknologi er ét af de store emner i debatten. Derfor inviterer Welfare Tech og Patient@Home alle med interesse for demensområdet til en inspirationsdag om demens. Dagen byder på faglige oplæg og en velfærdsteknologisk markedsplads, hvor du kan se eksisterende teknologier og services målrettet demensområdet.

Omdrejningspunktet for dagen er velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for mennesker, som er berørt af demens. Her er tænkt bredt. De præsenterede emner og løsninger relaterer sig til både den demensramte, dennes pårørende og de fagprofessionelle, som oplever udfordringerne i deres daglige arbejdsmiljø. Som deltager får du inspiration og præsenteret løsninger, som målrettet kan forbedre livsvilkår, øget selvforståelse og selvstændighed for mennesker med demens, samt teknologier og services, der kan skabe tryghed og ro for udadreagerende personer med demens, deres pårørende og for plejepersonalet, der får et bedre arbejdsmiljø.

Udstilling på markedsplads

Medlemmer af Welfare Tech kan gratis udstille og præsentere produkter inden for området på en markedsplads. Udstillingspladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”, med tilmeldingsfrist senest den 9. september 2015. Kontakt netværksmanager Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech, T. +45 3139 7892, krivb@welfaretech.dk for yderligere information og tilmelding.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til offentlige og private aktører, herunder kommuner, regioner, faglige organisationer, videninstitutioner og virksomheder.

Program


Indhold: Inspirationsoplæg og ”markedsplads”.

Kl. 09:30 Ankomst og kaffe

Kl. 10:00 Derfor er demens et vigtigt tema for Welfare Tech-klyngen
v/ Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech

Kl. 10:10 Konsekvenser ved demens
Hør hvilke konsekvenser demens har for de kognitive funktioner i demensforløbets forskellige faser. Bliv opdateret på behovene for velfærdsteknologi og hjælpemidler til mennesker med demens, deres pårørende og fagprofessionelle og hør, hvilke perspektiver den nyeste forskning giver på forebyggelse, opretholdelse af kognitive funktioner samt kognitiv  genoptræning.
v/ Rikke Gregersen, docent, MSc, ph.d. i neurobiologi , VIA Aldring og Demens, Center for Forskning VIA, VIA University College

Kl. 10:40 Erfaringer fra implementering af Nem Kommunikation til hjemmeboende demente borgere
Hør om implementering af et digitalt værktøj, der forbedrer selvhjulpetheden hos borgere med demens. Oplægget tager udgangspunkt i Nem Kommunikation, der er et digitalt kommunikations-, struktur- og hukommelseshjælpemiddel til borgere med kognitive vanskeligheder. Værktøjet er designet og udviklet af Tele Call i samarbejde med fagpersoner indenfor sundhedsområdet og Center for Kommunikations og Velfærdsteknologi (CKV) Region Syddanmark.
v/Ragnhild Engen, Center for Kommunikations og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark

Kl. 11:00 Pause

Kl. 11:20 Markedsplads – 1. del
Deltagerne guides rundt til de udstillende virksomheder på ”markedspladsen”. Du får mulighed for at høre, se og mærke, hvad de tilbyder, og som offentlig aktør kan du gøre dem klogere på behovene i det nære sundhedsvæsen og invitere til samarbejde. De udstillende medlemsvirksomheder spænder bredt; fra software- til hardwareproducenter. Der fremvises produkter og løsninger inden for kategorierne:

  • Kommunikationsredskaber (fx apps og robotter)
  • Digitale redskaber til leg og læring
  • Digitale redskaber til struktur i hverdagen
  • Digitale redskaber til reminiscens og identitet
  • Tyngdedyner, massagestole mv. til sansestimulering
  • Medicinhåndteringsløsninger
  • Tryghedsskabende varslinger ved uforudsigelig adfærd

Kl. 12:10 Frokost

Kl. 12.50 Markedsplads – 2. del
Deltagerne guides rundt til de udstillende virksomheder på ”markedspladsen”.

Kl. 13:40 Netværkspause – mød oplægsholderne

Kl. 14:00 Hvilke prioriterer er der på demensområdet i én af landets største kommuner?
Under overskriften ’Rum til relation’ arbejder Århus Kommune med at skabe tryghed og livskvalitet for borgere med demens. Fokus er på at skabe fysiske rum på plejecenter og på kommunikationsplatforme, som giver overblik og tryghed for såvel borgere med demens, deres pårørende og de fagprofessionelle. Se praktiske eksempler på, hvordan velfærdsteknologi kan skabe værdi i de forskellige faser af demens
v/ Birgitte Halle, koordinator og projektleder, Center for Frihedsteknologi, Århus Kommune

14.20 Hvilke teknologier er på vej ind i demensmiljøerne på de danske plejecentre?
En lang række teknologier afprøves i demensmiljøerne i disse år; og mange flere er på vej. Hør hvilke teknologier er der tale om, og hvad de kan i forhold til de forskellige målgrupper. Hør erfaringer med at implementere velfærdsteknologi til håndtering af demens, så både borgere med demens, de fagprofessionelles arbejdsmiljø og kommunens økonomi får positivt udbytte.
v/ Lone Gaedt, fysioterapeut, M.Ed., seniorkonsulent,
Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut

14:50 Afrunding af dagen

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s