Gallery

Statusrapport om demensindsatsen i Danmark 2016

Rapporten er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, KL, Danske Regioner og Nationalt Videnscenter for Demens samt en række andre aktører og ministerier.

Bl.a. peger rapporten på en række udfordringer, som den kommende demenshandleplan forventes at tage fat på, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Læse mere:  http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/nyheder/2016/05/status-paa-demensindsatsen-i-danmark-2016/

Og læse rapporten her:  http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Statusrapport-demens-2016/Statusrapport-paa-demensomraadet-i-dk.ashx

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s