Lovgivning om GPS til demente

Denne artikel kommer til os fra Stella Care. Stella Care løser et samfundsmæssigt problem ved at at anvende og videreudvikle kendt teknologi, så den kan anvendes til andre formål end oprindeligt tiltænkt. De specialisere sig i at tilbyde små GPS trackere, som er værdige at gå med for den demensramte.

Lovgivning om GPS til demente (og Stella Cares rolle)

Reglerne om brug af GPS til demente, der går væk, blev ændret i 2010. Den nuværende lovgivning gør det nemt at udstyre demenspatienter med GPS. Personen med demens skal direkte protestere imod at blive sporet med en GPS.

Det er vores erfaring, at meget få har noget imod at gå med en GPS tracker. Vi bestræber os på at levere små GPS trackere, som nemt kan gemmes under tøjet, diskret i livremmen eller i form af et armbåndsur.

Hos Stella Care vil vi dog gøre opmærksom på, at lovgivning ikke gør det alene. Der er behov for, at GPS’en lades op, at personen med demens har den med sig samt at personalet ved, hvordan systemet bruges.

Vores system er meget nemt at anvende. Vores mål er, at alle skal kunne finde ud af det. Det gælder lige fra, at det er nemt at få personen med demens til at gå med GPS trackeren, til at app’en er så nem at bruge, at alle kan finde ud af det.

Skulle der alligevel være behov for hjælp, kan Søren eller Rasmus fra Stella Care kontaktes døgnet rundt. Det giver tryghed at vide, at der altid er hjælp at få i en presset situation – og at man ikke blot får fat i et call-center.

Hvad siger lovgivningen? Her er et uddrag af serviceloven:

Alarmer og pejlesystemer (GPS) (servicelovens §125, stk. 1 og 2)
Forlader en dement sin bolig, og er der derved risiko for personskade for vedkommende selv, kan personalet beslutte at bruge en personlig alarm eller et pejlesystem (GPS) til den demente, som en del af den daglige omsorg og pleje, hvis den demente ikke selv kan give samtykke og heller ikke protesterer mod tiltaget.

I denne situation er der ikke tale om magtanvendelse, og tiltaget skal derfor ikke registreres og indberettes. Hvis den demente protesterer mod alarmen/pejlesystemet, kan personalet anmode kommunen om tilladelse til at opsætte personlige alarm- eller pejlesystemer.

Det skal være dokumenteret, at den demente forlader boligen og ikke kan tage vare på sig selv, og personalet skal uden held have afprøvet forskellige pleje- og socialpædagogiske tiltag for at undgå, at den demente forlader boligen, før alarm- og pejlesystemer overvejes.

En afgørelse om alarm- og pejlesystemer kan overfor borgere med demens være tidsubegrænset. Tiltaget skal løbende vurderes.

Har du brugte et GPS-system eller kendte nogen, der har? Jeg ville gerne høre dine oplevelser og meninger i kommentarerne nedenfor!

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s