Ældre Sagen: Brugervenlighed frem for besparelser

Ældre Sagen: Brugervenlighed frem for besparelser

Altinget: velfærdsteknologi

DEBAT: Digitaliseringen af det offentlige skal ikke kun handle om besparelser. Det er derfor glædeligt, at der med den nye digitaliseringsstrategi er kommet mere fokus på, hvordan digitaliseringen kan skabe værdi for borgerne, skriver Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Direktør i Ældre Sagen

Nu er vi inden længe ved vejs ende af den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og en ny strategi skal se dagens lys.

Jeg har bemærket, at der er sket et skifte i, hvordan formålet med at digitalisere det offentlige bliver omtalt.

Tidligere var der et stort fokus på de millioner, det offentlige hvert år kunne spare, hvis blot borgerne begyndte at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Til min glæde hører jeg, at der i forbindelse med arbejdet med den nye strategi i højere grad bliver talt om, hvordan digitaliseringen kan skabe værdi for borgerne og virksomhederne i Danmark.

Se, det er det helt rigtige fokus at have i forbindelse med udarbejdelse af den nye strategi. Selv finansministeren har udtalt, at det ikke altid kun handler om penge, hvilket jeg er meget enig med ham i. Så må vi håbe, at det ikke bare bliver ved snakken, men faktisk også viser sig ved opfyldelse af nye strategiske mål.

Brugervenlige løsninger
Det er vist gået op for de fleste, at det ikke nytter noget, at de løsninger, det offentlige stiller til rådighed, ikke er brugervenlige. Det skaber frustration hos borgerne og giver ekstra arbejde til de ansatte, der skal hjælpe med at løse problemerne.

Jo lettere det er at betjene sig selv, jo større værdi vil det skabe og større motivation for at bruge de digitale løsninger igen. Derfor er det vigtigt i den nye strategi at arbejde videre med at stille krav om, at de løsninger, det offentlige tilbyder, skal være brugervenlige. De offentlige myndigheder må huske at sætte penge af til at teste løsningernes brugervenlighed. Løsningerne skal også tage udgangspunkt i det behov for kontakt til det offentlige, vi oplever i de konkrete livssituationer, vi står i.

Forskellige behov
Alt efter livssituation har vi vidt forskellige behov for at have kontakt med det offentlige, men ens for os alle er nok ønsket om, at det skal være nemt. For nogle er det nødvendigt at få hjælp til at håndtere sine sager med det offentlige, for eksempel fordi man er ældre og ikke selv længere kan overskue sin egen livssituation. For nogle pårørende ville det skabe stor værdi, hvis det var muligt for eksempel at hjælpe sine forældre i den anden ende af landet med at indgive en ansøgning via de digitale løsninger.

I den nuværende strategi har der ikke været et krav til myndighederne om at stille en fuldmagtsløsning til rådighed, når en selvbetjeningsløsning er blevet gjort obligatorisk. Myndighederne har i stedet været i sin gode ret til at henvise en fuldmagtshaver til at klare kontakten analogt. Det kan gøres bedre! Alternativet er, at man låner sit NemID ud til den person, der hjælper en.

Stadig brug for alternativer
Til sidst vil jeg minde om, at der er nogle, for hvem digitaliseringen ikke giver mening og dermed heller ikke skaber værdi. Her er det vigtigere, at det forsat er muligt at blive betjent i borgerservice, via telefonen eller via almindelig papirpost. Det skal være let at komme i kontakt med og få hjælp af det offentlige, uanset om kontakten er digital eller ej. Derfor skal der også i den nye strategi tages højde for den gruppe af mennesker, der ikke har de nødvendige digitale kompetencer.

Jeg håber, at myndighederne vil holde fast i, at digitalisering skal skabe værdi for borgerne. Det kunne for eksempel være ved at sørge for brugervenlige løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes behov, digitale fuldmagtsløsninger til pårørende og forsat tilbyde alternativer til dem, der ikke har de nødvendige digitale kompetencer.

Deltag i debatten!

Velfærdsteknologidebatten på Altinget har til formål at fokusere og styrke den politiske og faglige debat om velfærdsteknologi i Danmark.

Løbende inviterer vi derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for velfærdsteknologiområdet.

Velfærdsteknologidebatten vil i den kommende tid sætte fokus på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Er Danmark rustet til digitaliseringen?

Husk, at du også kan deltage i eller komme med idéer til debatten.
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk.

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s