Babybesøg på plejehjem i Århus og København

Nu de københavnske plejehjemsbeboere begynde at glæde sig. Københavns Kommune følger i spidsen af Århus og introducerer den succesfulde “besøg Baby ordning” i plejehjem.

Læs hele artiklen (på dansk) her: Besøgsbabyer indføres på de københavnske plejehjem

Ordning om babybesøg på plejehjem i Aarhus har vist sig som »en bragende succes«.

Det har man opdaget i Aarhus, der derfor for et år siden indførte en ordning, som skulle få flere barnevogne til at svinge forbi kommunens plejehjem. Aarhus kalder initiativet ‘besøgsbabyer’. Og ordningen har vist sig som noget af en succes.

Nu følger Københavns Kommune efter.

 

Sund Aldring på Kulturnatten i KBH

Sund Aldring på Kulturnatten

Fredag den 9. oktober 2015 er der Kulturnat i København. Center fra Sund Aldring er med og tilbyder indblik i den nyeste forskning fra et væld af forskellige vinkler – der er noget for enhver smag. Continue reading

New test center for welfare technology in Copenhagen

New test center for welfare technology in Copenhagen

Nyt testcenter for velfærdsteknologi i København

Copenhagen Municipality inaugurated Wednesday a new test center to develop welfare technology for the elderly.

17/12/14 Contact ANDERS EGEDAL : AEP@kl.dk

Copenhagen Municipality inaugurated Wednesday a new test center for welfare technology . The center will develop new technologies for the benefit of the elderly and health care. Living Lab Strandvejen is the name of the new test center for welfare technology, health and care Mayor of Copenhagen Ninna Thomsen (SF ) inaugurates today. At the test center, companies, researchers, older relatives and employees jointly develop new technologies to benefit older people both at home and abroad. “I have an ambition that Copenhagen citizens must have the best technologies, whether it ‘s about being able to achieve the most efficient training, get in the shower on your own or take in and remember the daily chores themselves.”

“With the center, we must develop unique solutions while being incubator for export successes in cooperation with companies, researchers and the elderly themselves,” says Ninna Thomsen.

Elders can cycle around the world – in Copenhagen

The new test center can be the first in the world to produce a series of SmartTouch exercise machines where users by means of an electronic bracelet can get the machines to adapt their training level. In connection with the inauguration, it will also be possible to see a test apartment in 3D format which will be ready for use this summer. At the same time there is the possibility for a walk in the dome – cycle engine, which via Google Street View provides older sense of realistic bike tours around the world.

Living Lab Strandvejen is the capital’s largest test center and the City of Copenhagen is investing 12 million kroner (about $2 million) in the project in the coming years.

Nyt testcenter for velfærdsteknologi i København

Nyt testcenter for velfærdsteknologi i København

Nyt testcenter for velfærdsteknologi i København

Københavns Kommune indvier onsdag et nyt testcenter, der skal udvikle velfærdsteknologi til ældre.

Københavns Kommune indvier onsdag et nyt testcenter for velfærdsteknologi. Centeret skal udvikle nye teknologier til gavn for ældre- og sundhedsområdet.

Living Lab Strandvejen er navnet på det nye testcenter for velfærdsteknologi, som sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF) i dag indvier.

På testcenteret skal virksomheder, forskere, ældre, pårørende og medarbejdere i fællesskab udvikle nye teknologier, som skal gavne ældre i både ind- og udland.

“Jeg har en ambition om, at københavnerne skal have de bedste teknologier, uanset om det handler om at kunne opnå den mest effektive træning, komme i bad på egen hånd eller overskue og huske de daglige gøremål selv.”

“Med centeret skal vi udvikle unikke løsninger og samtidig være rugekasse for eksportsucceser i samarbejde med virksomheder, forskere og de ældre selv,” siger Ninna Thomsen.  

Ældre kan cykle verden rundt – i København

Det nye testcenter kan som det første i verden fremvise en serie af Smart Touch-træningsmaskiner, hvor brugerne ved hjælp af et elektronisk armbånd kan få maskinerne til at tilpasse sig deres træningsniveau.

I forbindelse med indvielsen vil det også være muligt at se en testlejlighed i 3D-format, som skal stå klar til brug til sommer. Samtidig er der mulighed for en tur i kuppel-cykelmaskinen, som via Google Street View giver ældre følelsen af realistiske cykelture over hele verden.

Living Lab Strandvejen bliver hovedstadens største testcenter og Københavns Kommune investerer 12 millioner kroner i projektet de kommende år.