Demantec

Demantec er et treårigt tværregionalt samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland, som udvikler og afprøver sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens. Målet er at skabe bedre plejetilbud til demente ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose.

Læse mere: Demantec

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s