Selvkørende robotter på Herlev Hospital

Selvkørende robotter er snart hverdag på Herlev Hospital

På billedet ses MiR10, en danskproduceret AGV af samme type som om de mobile robotter Herlev Hospital snart indfører til praktiske leveringsopgaver

Næste år indkøber Herlev Hospital selvkørende, små robotter til flere slags logistiske arbejdsopgaver. Hospitalet bliver dermed det første danske, der i stor skala indfører fuldautomatisk varelevering. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet og reducere omkostningerne.
I dag er det en robot, der bringer posten rundt på Herlev Hospitals gange. Men om et års tid er det ikke kun breve og pakker, de selvkørende AGV’er leverer på regionshospitalet nord for København.
»Vi er det hospital, der er længst fremme med at igangsætte en ny varemodtagelse. Indkøbet af AGV’er er derfor meget aktuelt. Næste forår er vi klar til at køre med dem. Kravet er, at den skal kunne køre 8-10 timer uafbrudt,« siger Arne Preben Rask, chefkonsulent for hospitalets logistik- og forsyningskæde.Udviklingen inden for AGV’er – ‘automatic guided vehicles’ – går stærkt disse år. Det seneste årti er de små, hårdt-arbejdene, rullende platforme på hjul i forskellig grad set indført på europæiske og amerikanske hospitaler. Nu ser AGV’erne også ud til at ændre den normale arbejdsgang på et dansk hospital.

På Herlev Hospital satser man fra næste år på transport af varer fra servicebygningen. Robotterne skal transportere linned, medicin, apotekervarer og andre hent og aflever-opgaver til afdelingerne.

»Den traditionelle form ligner en lille gaffeltruck med to gafler, der løfter tingene. Det er dem, vi bruger, da ryg-versionen, også kaldet skildpadden, der løfter med ryggen, ikke passede med målene herude,« forklarer Arne Rask. Hospitalets affaldsvogne bliver derfor ombygget, så de i fremtiden kan løftes med gafler.

»Der er mange typer af AGV’er. Man kan skelne mellem transportvogne og robotter, der kan køre rundt med laboratorie-prøver eller sterile instrumenter. Og så er der de dedikerede robotter, der måske gør rent eller kører med post. Der er mange dimensioner ved robotter, og de findes i hundredvis af forskellige udformninger,« siger Arne Rask.

Snart kan hospitalspersonalet bestille de små robotter via tablets. De finder selv rundt, tager elevatorer, henter og afleverer vogne og finder vej til deres ladestation, når strømmen er knap. Robotterne navigerer med sensorer og bremser op, hvis en person træder ud foran dem. Man forsøger dog at holde dem væk fra områder med personale og patienter. Derfor får de mest deres færden i det kældergangsystem, der binder det 200.000 m² store hospitals-kompleks sammen.

Fuldautomatisk varemodtagelse
»En stor del af transporten på hospitalet foregår i dag ved brug af eksisterende tuneler med el-trucks. Det er det system, vi vil gøre anderledes. Vi bliver det første hospital, der får en automatisk varemodtagelse,« siger Jess Krarup, som er projektingeniør og arbejder i forbindelse med Herlevs store hospitaludvidelse til 2,25 milliarder.

I de kommende ‘AGV-tuneler’ i kælderen kan robotterne uforstyrret sætte farten op. Én af disse tunneler blev bygget, da man opførte Herlev Hospital i 1966 og har aldrig været brugt, da den ganske enkelt ikke førte frem til noget.

»Dengang havde man planer om et stort børnehospital. Men på grund af økonomien blev man aldrig færdig. Men tunnelen var etableret og står nu klar til, at vi kan bruge den til AGV-transporten«, siger Jess Krarup. Et andet tunnelrør under hospitalsgangene fungerer som automatisk sengetransport, hvor senge ledes over i den travle servicebygning, også kaldet ’myreturen’. Her hægtes sengene af og transporteres videre til patientstuerne.

»Det er et system, man opfandt i midt-tresserne. Der er nogle gode ingeniører, der har tænkt sig godt om dengang, og det kan vi have glæde af i dag,« siger Jess Krarup.

Stor udvidelse af hospital i gang
Herlev Hospital er i øjeblikket i gang med byggeriet af en større udvidelse. Hospitalet får to nye runde bygninger til sengeafdeling, ny servicebygning, nyt akuthus, et kvinde-barn-center og en ny regional sterilcentral. Sterilcentralen skal sammen med Rigshospitalets betjene samtlige hospitaler med kirurgiske instrumenter i Region Hovedstaden.

Når udbygningen af servicebygningen står klar, bliver der en etage til førings-gang for installationer, affaldshåndtering og transportkorridor for AGV.

For at nå en afdeling, kan AGV’erne ikke undgå en hospitals-gang eller to på sin vej. Her placeres aflastnings-pladserne dog så tæt som muligt på elevatorerne, så robotten kan køre ind i en niche, stille varevognen, tage en anden vogn tilbage til varemontage og køre tilbage mod kælderen.

»Det vil sige, at AGV’erene kan køre helt op til afdelingerne, så vores servicemedarbejdere kan tømme den der. Vi bruger teknologien til at komme helt frem til, hvor tingene skal anvendes. Vi kan selvfølgelig ikke undgå, at der er medarbejdere på de lange gange. På den anden side forhindrer AGV’ens sikkerhedsudstyr jo netop sammenstød«, forklarer Jess Krarup om samspillet mellem de menneskelige og mekaniske ressourcer.

Ved hjælp af elektronisk simulering med korrekte hastigheder på elevatorer og AGV-transporter har man forsøgt at få et præcist billede af, hvor mange AGV’er hospitalet får brug for, og hvordan de bedst muligt frigør menneskelige ressourcer.

»En af de andre store udfordringer på et hospital er, at alle danskere vil have frokost klokken tolv. Fra elleve til tolv syder hele systemet af madvogne. Derfor skal vi planlægge at sterile varer, forbrugsvarer og affald håndteres i et omfang, der gør, at hospitalet kan hænge sammen den time. Når vi kører AGV-vognene helt op på afdelingerne, kan vi udnytte elevatorerne meget bedre,« tilføjer Arne Rask.

Udbudsrunde i maj
Hospitalet er nu i gang med at forberede udbudsrunden på de første AGV’er, som bliver afholdt til maj. I første omgang høster hospitalet erfaring ved at indkøbe et mindre antal, og siden regner man med at have i alt 30-35 AGV’er i funktion. Hillerød, Bispebjerg og Rigshospitalet har også vist interesse for AGV-systemet.

»Der sker så mange nye tekniske ting på området, så det helt store udbud venter vi med til om et par år. Vi ser jo allerede, at de automatiske plæneklippere har indbyggede motorer i hjulene. Så det bliver snart nogle mindre og elegante størrelser, vi snakker om, når teknologien, når med«, siger Arne Rask om fremtidsudsigterne. Udbudsrunden starter til maj. Efter sommerferien skal hospitalet tage stilling til hvilken løsning, man vælger.

I første omgang fungerer hospitalets elektriske postbud som en art test-dummy for systemets rentabilitet.

»Det var simpelthen for at få noget praktiske erfaringer. For at vise, at den kan køre, og ikke for eksempel kører direktøren ned om morgenen, når han kommer på arbejde«, siger Arne Rask.

Advertisement

Tell us what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s